ورود / ثبت نام

منوی غذا

 • پروتئین: 45 گرم چربی: 36 گرم کالری: 984 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزای آمریکایی، سوسیس ژاپنی، قارچ، گوجه، فلفل دلمه، پنیر مخصوص ، سس بیانز

  پروتئین: 60.9 گرم چربی: 46.4 کرم کالری: 1284 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیرپیتزای امریکایی، فیله مرغ گریل شده، گوشت نعنایی، سس بیانز، ژامبون مرغ، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، زیتون و گوجه

  پروتئین: 40 چربی: 51 کالری: 1223 امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزای آمریکای ، سس مخصوص ، گوشت چرخکرده، چیپس ذرت ، قارچ ، پنیر مخصوص، ذرت ، فلفل هالوپینو

  پروتئین: 52 گرم چربی: 42 گرم کالری: 1058 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزا آمریکایی ، گوشت چرخ کرده ، فلفل دلمه ، قارچ، سس مخصوص، پنیر مخصوص

  پروتئین: 54 گرم چربی: 38.7 گرم کالری: 1290 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزا آمریکایی ، مرغ طعم دار شده ، کنجد ،پنیر مخصوص ،فلفل دلمه ،گوشت چرخکرده طعم دار شده ،سس مخصوص

  پروتئین: 38.8 گرم چربی: 32 گرم کالری: 911 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیرپیتزای آمریکایی،قارچ،ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه، پنیر مخصوص ، سس مخصوص ، سس بیانز

  پروتئین: 35.4 گرم چربی: 32.8 گرم کالری: 842 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیرپیتزای آمریکایی، گوجه، سس مخصوص ، پنیر مخصوص

  پروتئین: 53.2 گرم چربی: 41.7 گرم کالری: 1060 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیرپیتزای آمریکایی ، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر مخصوص

  پروتئین: 54 گرم چربی: 46 گرم کالری: 991 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیرپیتزای آمریکایی، رست بیف، قارچ، زیتون، سس بیانز، پنیر مخصوص

  پروتئین: 54 گرم چربی: 38.7 گرم کالری: 1290 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزای آمریکایی، ژامبون ،فلفل دلمه، زیتون، قارچ، سس مخصوص، پنیر مخصوص

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: پیتزای مرغ (خمیر نازک ایتالیایی ، سس مخصوص ، قارچ ، مرغ گریل شده ، ذرت ، پنیر مخصوص) + سیب زمینی+ آب میوه + اسباب بازی

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: پیتزای مرغ (خمیر نازک ایتالیایی ، سس مخصوص ، قارچ ، مرغ گریل شده ، ذرت ، پنیر مخصوص) + سیب زمینی+ آب میوه + اسباب بازی

  پروتئین: 54.6 گرم چربی: 38.4 گرم کالری: 1036 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیرپیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، فلفل دلمه، قارچ، سس مخصوص، پنیر مخصوص ، پیاز

 • امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

 • امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: شنیسل مرغ ویژه (بیکن، سبزیجات معطر، پنیر چدار)، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص ساندویچ، سس سالسا

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوشت مخصوص ، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه، خیارشور ، پیاز کاراملی، سس مخصوص ساندویچ

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوشت مخصوص ، کاهو، گوجه، خیارشور ، پیاز کاراملی ، پنیر دیپ چدار ،سس مخصوص ساندویچ

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوشت دودی ، کاهو، گوجه، خیارشور،سس مخصوص ساندویچ ، پیاز کاراملی

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوشت مخصوص ، فلفل هالوپینو، پنیر دیپ چدار، کاهو، گوجه، خیارشور ، پیاز کاراملی ، سس مخصوص ساندویچ

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوشت مخصوص ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز کاراملی ، سس مخصوص ساندویچ

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوشت مخصوص ، پنیر دیپ چدار، ژامبون ، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس ، سیب زمینی سرخ شده معطر ، سس قارچ

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوشت مخصوص ، پنیر دیپ چدار، ژامبون ، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس ، سیب زمینی سرخ شده معطر ، سس قارچ ، هات داگ

 • امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: کاهو پیچ، کاهو فرانسه سبز، کاهو فرانسه بنفش، گوجه گیلاسی، گوجه خشک، پنیر موزارلا، ریحان، کاپاریس، نان مدیترانه ای تست شده،سس مخصوص

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

 • پروتئین: 77.3 چربی: 61 کالری: 1521 امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر نازک ایتالیایی، سس سیر مخصوص، بیکن، اسفناج، قارچ، پیاز، پنیر مخصوص

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: قارچ،ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه، پنیر

  پروتئین: 77.3 گرم چربی: 61 گرم کالری: 1521 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر نازک ایتالیایی ، گوشت استیک، قارچ، زیتون، سس سیر مخصوص، پنیر مخصوص

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوجه، سس پستو، پنیر

  پروتئین: 80 گرم چربی: 59.5 گرم کالری: 1505 کیلوکالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر نازک ایتالیایی ، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر مخصوص

  پروتئین: 64 گرم چربی: 55.6 گرم کالری: 1603 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر نازک ایتالیایی ، سس مخصوص، ژامبون، پنیر مخصوص، قارچ، زیتون ،گوجه ، فلفل دلمه

  پروتئین: 64.5 گرم چربی: 66 گرم کالری: 1579 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: ترکیبی از پیتزاهای کنی باله ،چیکن گورمه ، سبزیجات ، پپرونی به صورت تفکیک شده

  پروتئین: 65 گرم چربی: 62 گرم کالری: 1448 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر نازک ایتالیایی ، سس سفید ایتالیایی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، گوجه، پنیرمخصوص ، زیتون

  پروتئین: 73 گرم چربی: 68 گرم کالری: 1542 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر نازک ایتالیایی، سس سفید ایتالیایی، راسته گوساله رست بیف، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص

  پروتئین: 81.7 گرم چربی: 60.8 گرم کالری: 1657 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر نازک ایتالیایی ، فیله مرغ گریل شده، گوشت چرخکرده ، ژامبون ، سس بیانز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، زیتون و گوجه و پنیر مخصوص

 • امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، قارچ، پنیر پروسس ، خیارشور، سس مخصوص ساندویچ

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: هات داگ ویژه ، قارچ، پنیر دیپ چدار، خیارشور ،گوجه ، سس مخصوص ساندویچ

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوشت رست بیف، قارچ، پنیر، گوجه ، سس مخصوص ساندویچ ، خیارشور

سبد خرید شما 0
سبد خرید خالی می باشد.