ورود ثبت نام

رستوران سیب 360 - فردیس

کرج، شهر فردیس، بهاران غربی (کانال غربی)، روبه‌روی سه راهی دهکده، مجتمع برلیان
02691010121 - 02691010191

منوی غذا

 • امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

 • امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: دو پیتزای سیتار و پیتزای عود و استارتر (سیب زمینی تنوری + پنیر کبابی + سس مخصوص)

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: دو پیتزای ماندولین و پیتزای بانجو به همراه استارتر (سیب زمینی تنوری + پنیر کبابی + سس مخصوص)

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: دو پیتزای درامز و پیتزای هارمونیکا به همراه استارتر (سیب زمینی تنوری + پنیر کبابی + سس مخصوص )

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزا آمریکایی، باربیکیومیت، سس مخصوص، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزای آمریکایی، چیکن کورن پنیری، سس مخصوص، پنیر مخصوص، ژامبون مرغ، ذرت، زیتون

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزای آمریکایی، سوجوک، سس مخصوص، پنیر مخصوص

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزای آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، فیله مرغ سوخاری، ذرت، ریحان ایتالیایی

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزای آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، میت لوف، فلفل دلمه ای، سس بیانز

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزای آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، مرغ دودی، پنیر مکعبی سه رنگ، پنیر سیامزگی، ریحان ایتالیایی

 • امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: فیله سوخاری، ژامبون مرغ، پنیر پروسس، خیارشور، کاهو، سس مخصوص

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوشت رست بیف، قارچ، پنیر، گوجه ، سس مخصوص ساندویچ ، خیارشور

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، قارچ، پنیر پروسس ، خیارشور، سس مخصوص ساندویچ

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: هات داگ ویژه ، قارچ، پنیر دیپ چدار، خیارشور ،گوجه ، سس مخصوص ساندویچ

 • امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزای آمریکایی، گوشت مرغ مرینیت شده، مخلوط ژامبون،، فلفل دلمه ای، کنجد، سس مخصوص، پنیر مخصوص

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزای امریکایی، مرغ تند مرینیت شده، فلفل هالوپینو، ژامبون، گوجه، قارچ، سس مخصوص، پنیر مخصوص

  پروتئین: 45 گرم چربی: 36 گرم کالری: 984 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزای آمریکایی، سوسیس ژاپنی، قارچ، گوجه، فلفل دلمه، پنیر مخصوص ، سس بیانز

  پروتئین: 60.9 گرم چربی: 46.4 کرم کالری: 1284 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیرپیتزای امریکایی، فیله مرغ گریل شده، گوشت نعنایی، سس بیانز، ژامبون مرغ، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، زیتون و گوجه

  پروتئین: 52 گرم چربی: 42 گرم کالری: 1058 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزا آمریکایی ، گوشت چرخ کرده ، فلفل دلمه ، قارچ، سس مخصوص، پنیر مخصوص

  پروتئین: 54 گرم چربی: 38.7 گرم کالری: 1290 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزا آمریکایی ، مرغ طعم دار شده ، کنجد ،پنیر مخصوص ،فلفل دلمه ،گوشت چرخکرده طعم دار شده ،سس مخصوص

  پروتئین: 38.8 گرم چربی: 32 گرم کالری: 911 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیرپیتزای آمریکایی،قارچ،ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه، پنیر مخصوص ، سس مخصوص ، سس بیانز

  پروتئین: 35.4 گرم چربی: 32.8 گرم کالری: 842 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیرپیتزای آمریکایی، گوجه، سس مخصوص ، پنیر مخصوص

  پروتئین: 53.2 گرم چربی: 41.7 گرم کالری: 1060 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیرپیتزای آمریکایی ، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر مخصوص

  پروتئین: 54 گرم چربی: 46 گرم کالری: 991 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیرپیتزای آمریکایی، رست بیف، قارچ، زیتون، سس بیانز، پنیر مخصوص

  پروتئین: 54 گرم چربی: 38.7 گرم کالری: 1290 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر پیتزای آمریکایی، ژامبون ،فلفل دلمه، زیتون، قارچ، سس مخصوص، پنیر مخصوص

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: پیتزای مرغ (خمیر نازک ایتالیایی ، سس مخصوص ، قارچ ، مرغ گریل شده ، ذرت ، پنیر مخصوص) + سیب زمینی+ آب میوه + اسباب بازی

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: پیتزای مرغ (خمیر نازک ایتالیایی ، سس مخصوص ، قارچ ، مرغ گریل شده ، ذرت ، پنیر مخصوص) + سیب زمینی+ آب میوه + اسباب بازی

  پروتئین: 54.6 گرم چربی: 38.4 گرم کالری: 1036 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیرپیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، فلفل دلمه، قارچ، سس مخصوص، پنیر مخصوص ، پیاز

 • امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: پیتزا آمریکایی میکس، چیز برگر، سیب زمینی، دو عدد نوشابه قوطی

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: پیتزا پپرونی ایتالیایی، ساندویچ هات داگ ویژه، سیب زمینی، دو عدد نوشابه قوطی

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: پیتزا پپرونی ایتالیایی، پیتزا مونترال، ساندویچ سوچیک، سیب زمینی، سه عدد نوشابه قوطی

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: پیتزا کاپریچیوزا، پیتزا پپرونی آمریکایی، پیتزا سبزیجات ایتالیایی، سیب زمینی، سه عدد نوشابه قوطی

 • پروتئین: 80 گرم چربی: 59.5 گرم کالری: 1505 کیلوکالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر نازک ایتالیایی ، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر مخصوص

  پروتئین: 64 گرم چربی: 55.6 گرم کالری: 1603 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر نازک ایتالیایی ، سس مخصوص، ژامبون، پنیر مخصوص، قارچ، زیتون ،گوجه ، فلفل دلمه

  پروتئین: 77.3 چربی: 61 کالری: 1521 امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر نازک ایتالیایی، سس سیر مخصوص، بیکن، اسفناج، قارچ، پیاز، پنیر مخصوص

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: قارچ،ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه، پنیر

  پروتئین: 64.5 گرم چربی: 66 گرم کالری: 1579 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: ترکیبی از پیتزاهای کنی باله ،چیکن گورمه ، سبزیجات ، پپرونی به صورت تفکیک شده

  پروتئین: 77.3 گرم چربی: 61 گرم کالری: 1521 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر نازک ایتالیایی ، گوشت استیک، قارچ، زیتون، سس سیر مخصوص، پنیر مخصوص

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوجه، سس پستو، پنیر

  پروتئین: 81.7 گرم چربی: 60.8 گرم کالری: 1657 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر نازک ایتالیایی ، فیله مرغ گریل شده، گوشت چرخکرده ، ژامبون ، سس بیانز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، زیتون و گوجه و پنیر مخصوص

  پروتئین: 73 گرم چربی: 68 گرم کالری: 1542 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر نازک ایتالیایی، سس سفید ایتالیایی، راسته گوساله رست بیف، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص

  پروتئین: 65 گرم چربی: 62 گرم کالری: 1448 کیلو کالری امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: خمیر نازک ایتالیایی ، سس سفید ایتالیایی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، گوجه، پنیرمخصوص ، زیتون

 • امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوشت دودی ، کاهو، گوجه، خیارشور،سس مخصوص ساندویچ ، پیاز کاراملی

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: شنیسل مرغ ویژه (بیکن، سبزیجات معطر، پنیر چدار)، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص ساندویچ، سس سالسا

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوشت مخصوص ، قارچ، پنیر پروسس، کاهو، گوجه، خیارشور ، پیاز کاراملی، سس مخصوص ساندویچ

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوشت مخصوص ، کاهو، گوجه، خیارشور ، پیاز کاراملی ، پنیر دیپ چدار ،سس مخصوص ساندویچ

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوشت مخصوص ، فلفل هالوپینو، پنیر دیپ چدار، کاهو، گوجه، خیارشور ، پیاز کاراملی ، سس مخصوص ساندویچ

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوشت مخصوص ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز کاراملی ، سس مخصوص ساندویچ

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوشت مخصوص ، پنیر دیپ چدار، ژامبون ، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس ، سیب زمینی سرخ شده معطر ، سس قارچ

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: گوشت مخصوص ، پنیر دیپ چدار، ژامبون ، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس ، سیب زمینی سرخ شده معطر ، سس قارچ ، هات داگ

 • امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:

  امتیاز کاربران:
  مواد تشکیل دهنده: کاهو پیچ، کاهو فرانسه سبز، کاهو فرانسه بنفش، گوجه گیلاسی، گوجه خشک، پنیر موزارلا، ریحان، کاپاریس، نان مدیترانه ای تست شده،سس مخصوص

  امتیاز کاربران:

سبد خرید شما 0
سبد خرید خالی می باشد.