استار کمبو (اکو کمبو 2)

ترکیبات: پیتزا پپرونی ایتالیایی، ساندویچ هات داگ ویژه، سیب زمینی، دو عدد نوشابه قوطی