میکس کمبو (اکو کمبو 1)

ترکیبات: پیتزا آمریکایی میکس، چیز برگر، سیب زمینی، دو عدد نوشابه قوطی