ماندولین

ترکیبات: خمیر پیتزای آمریکایی، سس مخصوص، پنیر مخصوص، فیله مرغ سوخاری، ذرت، ریحان ایتالیایی