نان سیر

ترکیبات: خمیر پیتزای آمریکایی، مایه‌ سیر، پنیر پیتزای مخصوص
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 9600 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: -
قیمت: 96,000 تومان