نان سیر

ترکیبات: خمیر پیتزای آمریکایی، مایه‌ سیر، پنیر پیتزای مخصوص