چیکوچی

ترکیبات: شنیـسـل مـرغ ویـژه (بیکن، سبزیجات معطر، پنـیــر چـدار) گـوجـه، خـیـارشـور، کـاهـو، سـس مـخـصـوص، سس سالسا