سالاد اسفناج

ترکیبات: اسفناج، پنیر چدار مکعبی، بادام زمینی، مویز، میوه‌ی فصل، سس مخصوص