بیکن

ترکیبات: خمیر نازک ایتالیایی، بیکن گوساله اصل، اسفناج، قارچ، سس سیر مخصوص، پنیر پیتزای مخصوص
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 24000 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: 240000
قیمت: 240,000 تومان