سبزیجات ایتالیایی

ترکیبات: خـمیـر نـازک ایتالیـایی، قـارچ، ذرت، گـوجـه، زیـتـون، فـلـفـل دلمـه ای،سس مخصوص، سس بیانز، پنیر مخصوص، ادویه مخصوص