بیف گورمه

ترکیبات: خمیر نازک ایتالیایی، گوشت رست بیف، سس سیر ایتالیایی، قارچ، گوجه، پنیر پیتزای مخصوص، سس بیانز، ادویه‌ مخصوص پیتزا
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 25000 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: 250000
قیمت: 250,000 تومان