سوپریم

ترکیبات: خـمیر نازک ایتالیایی، مرغ گریل شده، گـوشت چـرخ کـرده، ژامبـون مرغ، قـارچ، زیتون، گوجه، فلفل دلمه ای، سس مـخـصـوص، سـس بـیـانـز، پـنـیـر مخصوص، ادویه مخصوص