پیتزا مونترال

ترکیبات: خمـیـر پــیـتـزای آمـریـکایی، ژامبون مرغ، قـارچ، زیـتـون، فـلـفـل دلـمـه ای،سـس مخصوص، سـس بیانز، پنیر مخصوص، ادویه مخصوص