سالاد مرغ گریل

ترکیبات: كاهو پيچ، سینه‌ی مرغ گريل شده، مويز، بادام زميني، پنير چدار رنده شده، سس مخصوص
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 9400 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: -
قیمت: 94,000 تومان