سالاد مرغ گریل

ترکیبات: كاهو پيچ، سینه‌ی مرغ گريل شده، مويز، بادام زميني، پنير چدار رنده شده، سس مخصوص