پیتزا آفریکانا

ترکیبات: خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخـصـوص، سـس بـیـانـز، پنیـر مخصـوص، ادویه مخصوص