مرغ ویژه

ترکیبات: مرغ گریل شده، پنیر پروسس، قـارچ، گـوجه، خیـارشور، کـاهو، نان ساندویچ، سس مخصوص