هات داگ ویژه

ترکیبات: هات داگ ویژه، پنیر دیپ چدار، قارچ، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان ساندویچ
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 13600 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: 136000
قیمت: 136,000 تومان