هات داگ ویژه

ترکیبات: هات داگ ویژه، پنیر دیپ چـدار، قــارچ، خـیــارشـور، گوجه، نان ساندویچ، سس مخصوص