هات داگ ویژه

ترکیبات: هات داگ ویژه، پنیر دیپ چدار، قارچ، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان ساندویچ