رست بیف

ترکیبات: گوشت رست بیف، پنیر، قارچ، پیازجعفری، خیارشور، گـوجه، نان ساندویچ، سس مخصوص