هالوپینو

ترکیبات: گوشت برگر مخصوص، فلفـل هـالوپینـو، پنیر دیــپ چــدار، گــوجــه، خیارشور، کاهـو، سس مخصوص