همبرگر

ترکیبات: گوشت برگر مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مخصوص
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 13600 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: 136000
قیمت: 136,000 تومان