پیتزا میکس

ترکیبات: خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، گـوشـت چـرخ کـرده، ژامـبـون مرغ، فلفـل دلمه ای، زیتون، قارچ، گوجه، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر مخصوص، ادویه مخصوص