چیزبرگر فرانسوی

ترکیبات: گـوشـت برگر مخـصـوص، ژامـبـون مرغ، پنیـر دیـپ چـدار، نـان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس، سیب زمینی سرخ شده و پنیر چدار، سس مخصوص