پیتزا گوشت و قارچ

ترکیبات: خمیـر پیتـزای آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قـارچ، فـلفـل دلمـه ای، سـس مـخـصـوص، سـس بیـانـز، پنـیـر مخصوص، ادویه مخصوص