پیتزا سبزیجات آمریکایی

ترکیبات: خمـیـر پــیـتـزای آمـریـکایی، قارچ، ذرت، گـوجـه، زیـتـون، فـلـفـل دلـمـه ای، سـس مخصوص، سـس بیانز، پنیر مخصوص، ادویه مخصوص
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 12500 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: 125000
قیمت: 125,000 تومان