پیتزا سبزیجات آمریکایی

ترکیبات: خمـیـر پــیـتـزای آمـریـکایی، قارچ، ذرت، گـوجـه، زیـتـون، فـلـفـل دلـمـه ای، سـس مخصوص، سـس بیانز، پنیر مخصوص، ادویه مخصوص