پیتزا مارگاریتا آمریکایی

ترکیبات: خمیـر پیتـزای آمریـکـایی، گـوجـه، سس مخصوص، سـس بیانز، پنیر مخصوص، ادویه مخصوص
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 10500 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: 105000
قیمت: 105,000 تومان