پیتزا آپاچینو

ترکیبات: خمیر پیـتـزای آمریکایی، رُ سـت‌بیـف، قارچ، زیتـون، سـس مخصوص، سـس بیانز، پنیر مخصوص، ادویه مخصوص
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 15200 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: 152000
قیمت: 152,000 تومان