پیتزا آپاچینو

ترکیبات: خمیر پیتزای آمریکایی، رست بیف، قارچ، زیتون، سس مخصوص، پنیر پیتزای مخصوص، سس بیانز، ادویه‌ مخصوص پیتزا
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 21500 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: 215000
قیمت: 215,000 تومان