پیتزا توکیو

ترکیبات: خمیر پیتـزای آمـریـکایی، سوسیس ژاپنی، قـارچ، گـوجـه، فـلـفل دلـمـه ای، سـس مخصوص، سس بیانز، پنیر مخصوص، ادویه مخصوص
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 13000 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: 130000
قیمت: 130,000 تومان