مارگاریتا ایتالیایی

ترکیبات: خـمـیـر نـازک ایتـالیـایی، گـوجـه، سـس مخصوص، سـس بیانز، پنیر مخصوص، ادویه مخصوص