فرایز باکس

ترکیبات: کتف و بال سوخاری، پیاز سوخاری، سیب زمینی سوخاری، سس چیلی تای