کاپریچیوزا

ترکیبات: خمیـر نـازک ایتالیایی، ژامبون مرغ، قارچ، زیتـون، گوجه، فلفل دلمه ای، سـس مخـصـوص، سـس بیـانـز، پنیـر مخصوص، ادویه مخصوص