پیتزا میتادیا

ترکیبات: خمیر مخصوص لاتینو، گوشت قرمز پروسس، قارچ، گوجه، پیاز، جعفری، سس سیر مخصوص، پنیر مخصوص، همراه با دیپ مخصوص لاتینو
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 21700 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: 217000
قیمت: 217,000 تومان