پیتزا میتادیا

ترکیبات: خمیر مخصوص لاتینو، گوشت قرمز پروسس، قارچ، گوجه، پیاز، جعفری، سس سیر مخصوص، پنیر مخصوص، همراه با دیپ مخصوص لاتینو