میکس فرایز

ترکیبات: سیب‌زمینی سوپر‌فرایز، بیکن، پپرونی، پنیر دیپ چدار، ادویه مخصوص سیب زمینی