میکس فرایز

ترکیبات: سیب‌زمینی سوپر‌فرایز، بیکن گوساله اصل، پپرونی، پنیر دیپ چدار، ادویه مخصوص‌ سیب زمینی