چهار فصل

ترکیبات: چهار پیتزای کنی باله، چیکن گورمه، سبزیجات و پپرونی (به صورت تفکیک شده)، سس بیانز، ادویه‌ مخصوص پیتزا
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 24100 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: 241000
قیمت: 241,000 تومان