سالاد سزار

ترکیبات: کاهو پیچ، مرغ گریل شده، زیتون، پنیر پارمسان، گوجه زیتونی، نان تست، سس مخصوص سالاد سزار