پیکو کمبو

ترکیبات: پیتزا آمریکایی توکیو، همبرگر، سیب زمینی، 2عدد نوشابه
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 27500 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: -
قیمت: 275,000 تومان