پیکو کمبو

ترکیبات: پیتزا آمریکایی توکیو، همبرگر، سیب زمینی، 2عدد نوشابه