پیکو کمبو

ترکیبات: توکیو- همبرگر- سیب زمینی ساده- 2 عدد نوشابه