سیزن کمبو

ترکیبات: پیتزا ایتالیایی چهارفصل، ساندویچ سوچیک، سیب زمینی، 2عدد نوشابه