جامبو کمبو

ترکیبات: پیتزا ایتالیایی پپرونی، پیتزا آمریکایی مونترال، ساندویچ هات داگ ویژه، سیب زمینی، 3عدد نوشابه