جامبو کمبو

ترکیبات: پپرونی ایتالیایی- مونترال- هات داگ ویژه- سیب زمینی ساده- 3عدد نوشابه