مگا کمبو

ترکیبات: پیتزا آمریکایی آفریکانا، پیتزا آمریکایی پپرونی، پیتزا ایتالیایی چانو، سیب زمینی، 3عدد نوشابه
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 66700 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: -
قیمت: 667,000 تومان