هات کمبو

ترکیبات: مکزیکو- هالوپینو- سیب زمینی ساده- 2 عدد نوشابه