سیب زمینی

ترکیبات: سیب زمینی سرخ شده، ادویه‌ مخصوص سیب زمینی
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 7000 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: -
قیمت: 70,000 تومان