سیب زمینی

ترکیبات: سیب‌ زمینی سرخ‌ شده، ادویه‌ی مخصوص سیب‌ زمینی