سیب زمینی

ترکیبات: سیب زمینی سرخ شده، ادویه‌ مخصوص سیب زمینی